โครงการห้องเรียนดนตรีอัจฉริยะ Smart Music Classroom

เทคโนโลยีการสอนดนตรีรูปแบบใหม่ที่นำเทคโนโลยี Music Gamification มาออกแบบห้องเรียนดนตรีสำหรับนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นความสนุกในการเรียนด้วยเกมส์ วัดผลได้จริง และยังออกแบบได้ตามหลักสูตรของผู้สอน

ผู้เรียนจะฝึกไปตามลำดับขั้นตอนไปพร้อมกับความสนุกสนานของระบบเกมส์และเพลงมากมาย มีบทเรียนมากถึง 100 บทเรียน ทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะทั้งทางด้านการเล่นให้ตรงจังหวะ การฟัง การอ่านโน้ต ทฤษฎีดนตรีที่ไม่น่าเบื่อ และการเล่นเปียโนไปพร้อม ๆ กัน

“ เปลี่ยนการเรียน ให้สนุกเหมือนเกมส์ “ ด้วย Smart Technology จาก Notero Smart Music เราพัฒนาการเรียนเปียโนรูปแบบใหม่ด้วย Gamification ที่จะทำให้การเรียนไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

บทเรียนที่ 1-25

ผู้เรียนจะสามารถเล่นเปียโนสองมือแบบสลับมือได้ โดยที่ไม่ต้องขยับตำแหน่งมือ

บทเรียนที่ 26-50

ผู้เรียนจะเล่นแบบสองมือพร้อมกัน และสามารถกดคอร์ดเบื้องต้นได้

บทเรียนที่ 51-75

ผู้เรียนสามารถเล่นเพลงที่มี 1 ชาร์ป 1 แฟลตได้ และสามารถเล่น broken chord

บทเรียนที่ 76-100

ผู้เรียนจะเล่นเพลงที่มี 2 ชาร์ป 2 แฟลต รวมถึงการเล่นจังหวะ syncopate และคอร์ด 7 ได้

Fun Learning

ทำให้การเรียนสนุกขึ้นด้วยเกมส์
ด้วยรูปลักษณ์ใหม่ของดนตรีที่เหมือนเล่นเกมส์ทั้งสนุก
และยังสอดแทรกเนื้อหาการเรียนเข้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Challenge

สร้างความท้าทายให้กับผู้เรียนด้วยการผจญภัยในด่านต่าง ๆ
มีความยากที่แตกต่างกันแบ่งตามเลเวล
ถูกออกแบบมาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี

Dashboard

ระบบแสดงผลการเรียนของผู้เรียน
พร้อมเทคโนยีที่จะช่วยให้เห็นการพัฒนาของผู้เรียน
อีกทั้งยังมีระบบที่สามารถให้ผู้สอนออกแบบบทเรียนเองได้

Contact Us