ด้วยการเรียนดนตรีในประเทศไทยเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ยาก มีเพียงนักเรียนในเมือง หรือครอบครัวที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไปเท่านั้นที่มีโอกาสเข้าถึงดนตรี ยังมีนักเรียนจำนวนอีกไม่น้อยที่ยังไม่มีโอกาสเข้าถึงดนตรีเท่าที่ควร และเมื่อมองถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น กลับยังสวนทางกับนักเรียนในชนบทที่ยังขาดรับโอกาสที่จะเข้าถึง จึงทำให้เราเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาส่วนนี้เพื่อความเท่าเทียม ส่งเสริมให้เด็กไทยทุกคนมีโอกาสเรียนดนตรีได้อย่างเท่าเทียม สามารถต่อยอดและเพิ่มโอกาสทางเลือกของอาชีพในอนาคตได้อย่างดี

โครงการ สานฝันเด็กไทยด้วยห้องเรียนดนตรีอัจฉริยะ ถูกก่อตั้งขึ้นโดยคุณอภิศักดิ์ อาภาแจ่มจรัส ประธานบริหารบริษัท โนเทโร่ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงช่องโหว่ที่น้อยคนจะให้ความใส่ใจ ระดมความคิดและแก้ไขปัญหาที่เป็นอยู่ในสังคมในปัจจุบัน ทั้งในด้านขาดบุคลากรด้านการสอนดนตรี ขาดอุปกรณ์เครื่องดนตรี และงบประมาณที่ต้องใช้จ่ายสูง ด้วยแนวคิดนี้ทำให้เกิดโซลูชั่นอย่าง Smart Music Classroom ขึ้นมา คือเครื่องมือการเรียนดนตรีแบบกลุ่ม ใช้ครูจำนวนน้อยในการควบคุมชั้นเรียน มีสื่อการสอนดนตรีที่สนุกสนาน แบ่งเบาภาระหน้าที่ของครู และใช้งบประมาณไม่สูง 

เครื่องมือเหล่านี้เราใช้เทคนิค Gamification เข้ามาพัฒนาเป็นหลักสูตรที่เข้าถึงได้ง่าย เข้าใจได้ง่าย ลดปัญหาเรื่องเวลาในการเตรียมการเรียนการสอน เพิ่มความสนุกและเพิ่มเวลาแห่งการเรียนรู้ 

โดยโครงการนี้เป็นหนึ่งใน CSR ที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเป็นโครงการตัวอย่างในการพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยี เรามาจัดทำโครงการกันที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี 4 โรงเรียนที่ได้เข้าร่วมคือ โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา, โรงเรียนวัดศรีดอนชัย, โรงเรียนบ้านสันทราย, และโรงเรียนวัดสันดอนมูล เป็นโรงเรียนที่ขาดแคลนในชนบทที่มีวิชาเรียนดนตรี แต่อุปกรณ์การเรียนดนตรีนั้นค่อนข้างทรุดโทรมตามอายุการใช้งาน จึงเป็นโอกาสที่ดีในการปรับเปลี่ยนการเรียนดนตรีรูปแบบใหม่ให้ดูทันสมัยมากขึ้น เด็ก ๆ จะได้เรียนดนตรีด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้เรียนเปียโน ฝึกฝนตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นี่เป็นเพียงหนึ่งในโครงการ สานฝันเด็กไทยด้วยห้องเรียนดนตรีอัจฉริยะ ที่ทาง Notero สนับสนุนเท่านั้น แต่เรายังมีอีกหลายโครงการเพื่อสานฝันเด็กไทยได้เข้าถึงการเรียนวิชาดนตรีได้อย่างมีคุณภาพและความสุข ทั้งนั้นทาง Notero 

อยากขอเรียนเชิญท่านที่สนใจโครงการของเรา ร่วมแบ่งปันและสร้างโอกาสด้านการศึกษาแก่นักเรียนที่ยังขาดแคลน โดยท่านสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเยี่ยมชมโครงการได้ที่

Tel: 098-820-1945 , 093-549-6888

Inbox : m.me/noterosmartmusic

สนใจสนับสนุนโครงการ CSR ของเรากรุณากรอกข้อมูล

Contact Us