Course

คอร์สเด็กเล็ก

Course for Kid เป็นคอร์สเรียนดนตรีสำหรับเด็กเล็กตั้งแต่อายุ 3 – 5 ปี โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ Gamification

  • เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กที่มีส่วนสำคัญต่อพัฒนาการด้านอื่น ๆ
  • เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ด้านดนตรีแบบเต็มคอร์สได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ผู้ปกครองจะเห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลง และสัมผัสได้ตั้งแต่คอร์สแรก
  • เปลี่ยนการเล่นให้เป็นการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน
รูปแบบการเรียนแบบ Private โดยใช้การสอนผ่านระบบ Gamification ที่ถูกออกแบบตามหลักสูตรของ Trinity College London จากประเทศอังกฤษ
Contact Us