โครงการห้องเรียนดนตรีอัจฉริยะ

หลักสูตรปฐมวัย สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือ โรงเรียนอนุบาล หลักสูตรดนตรีสากล ( เปียโน / คีย์บอร์ด ) สำหรับผู้เรียนระดับชั้นประถม-มัธยม หลักสูตร แกนกลางสาระศิลปะดนตรี ระดับ ป.1 – ป.6 บูรณาการเพลงภาษาจีน บูรณาการเพลงสูตรคูณ Previous Next บทสัมภาษณ์ ผู้บริหาร ครู และ บรรยากาศในห้องเรียนเกมมิฟิเคชั่น https://youtu.be/Ad6feMokUAkhttps://youtu.be/ZZ9gcDkm0Ywhttps://www.youtube.com/watch?v=WXsVAs4tHSA&t=8shttps://www.youtube.com/watch?v=Oz4e-C0isfQ ผลงานของเรากว่า 30 แห่ง Previous Next

admin

September 17, 2022
Contact Us