โครงการห้องเรียนดนตรีอัจฉริยะ Smart Music Classroom

เทคโนโลยีการสอนดนตรีรูปแบบใหม่ที่นำเทคโนโลยี Music Gamification มาออกแบบห้องเรียนดนตรีสำหรับนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นความสนุกในการเรียนด้วยเกมส์ วัดผลได้จริง และยังออกแบบได้ตามหลักสูตรของผู้สอน

ผู้เรียนจะฝึกไปตามลำดับขั้นตอนไปพร้อมกับความสนุกสนานของระบบเกมส์และเพลงมากมาย มีบทเรียนมากถึง 100 บทเรียน ทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะทั้งทางด้านการเล่นให้ตรงจังหวะ การฟัง การอ่านโน้ต ทฤษฎีดนตรีที่ไม่น่าเบื่อ และการเล่นเปียโนไปพร้อม ๆ กัน

Gamification

เป็นการใช้เทคนิคในรูปแบบของเกมส์ เพื่อเป็นสิ่งที่ ช่วยในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ให้กับผู้เรียน
ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่สนุกสนาน ใช้กลไกของเกมส์เป็นตัว ดำเนินการอย่างไม่ซับซ้อน

Fun Learning

ทำให้การเรียนสนุกขึ้นด้วยเกมส์ ด้วยรูปลักษณ์ใหม่ของดนตรีที่เหมือนเล่นเกมส์ทั้งสนุก และยังสอดแทรกเนื้อหาการเรียนเข้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Challenge

สร้างความท้าทายให้กับผู้เรียนด้วยการผจญภัยในด่านต่าง ๆ มีความยากที่แตกต่างกันแบ่งตามเลเวล ถูกออกแบบมาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี

Dashboard

ระบบแสดงผลการเรียนของผู้เรียน พร้อมเทคโนยีที่จะช่วยให้เห็นการพัฒนาของผู้เรียน อีกทั้งยังมีระบบที่สามารถให้ผู้สอนออกแบบบทเรียนเองได้

บทเรียนที่ 1-25

ผู้เรียนจะสามารถเล่นเปียโนสองมือแบบสลับมือได้ โดยที่ไม่ต้องขยับตำแหน่งมือ

บทเรียนที่ 26-50

ผู้เรียนจะเล่นแบบสองมือพร้อมกัน และสามารถกดคอร์ดเบื้องต้นได้

บทเรียนที่ 51-75

ผู้เรียนสามารถเล่นเพลงที่มี 1 ชาร์ป 1 แฟลตได้ และสามารถเล่น broken chord

บทเรียนที่ 76-100

ผู้เรียนจะเล่นเพลงที่มี 2 ชาร์ป 2 แฟลต รวมถึงการเล่นจังหวะ syncopate และคอร์ด 7 ได้

มีบทเรียน Step by Step

บทเรียนที่ถูกออกแบบโดยเริ่มตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนไปถึงระดับสูง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ครอบคลุมทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติอย่างละเอียด ผ่านสื่อการสอนที่ช่วยดึงดูดความสนใจและสร้างความอยากเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

• ครูสอนง่ายลดเวลาการเตรียมการเรียนการสอน
• แบ่งลำดับขั้นตอนในแต่ละบทชัดเจน โดยแบ่งเป็น

1. เนื้อหา ทฤษฏี
2. ปฏิบัติ การเล่นเพลง (โหมดเกมส์)
3. ปฏิบัติ การเล่นเพลง (โหมดโน้ตดนตรี)

ระบบ Interactive ตอบสนองต่อผู้เรียน

Notero เราพัฒนาทั้งระบบฮาร์ดแวร์และซอนฟต์แวร์ ระบบ Interactive ของเรายังเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับครูผู้สอน ช่วยประหยัดเวลาในการสื่อสาร เพิ่มเวลาเรียนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ระบบการเรียนในรูปแบบเกมส์

สร้างเป้าหมายให้กับผู้เรียนเพื่อพิชิตบทเรียน โดยแต่ละบทเรียนนั้นมีความยากง่ายและรูปแบบการเรียนที่แตกต่างกัน ทั้งโหมดทฤษฎี, โหมดปฏิบัติ, และโหมดเกมส์ ฉะนั้นผู้เรียนจะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายหรือไม่อยากเรียน ทำให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนมากขึ้น

วัดผลทั้งคลาสได้ภายใน 2 นาที

เป็นระบบที่ช่วยผลวัดผู้เรียน สามารถทำพร้อมกันได้ทั้งคลาสภายในเวลาเพียง 2 นาที ประหยัดเวลาและสร้างมาตรฐานต่อการให้คะแนนแก่ผู้เรียน

Contact Us